Recyclean Systems AB
Svenska - Swedish spacer Engelska - English

Offertförfrågan

Här kan du fylla i dina befintliga företagsdata och behov och skicka oss din offertförfrågan


Fyll i formulär

Vitsord

quoteVi har fått mycket beröm för vår fina/blanka kvalité från kunder över hela världen!quote

Mikael Lindh, Wibe

Läs mer

Broschyrer

Broschures
Beställ här

BriteClean

Lågalkalisk avfettare för varmförzinkning

En högeffektiv lågalkalisk avfettare som gör jobbet utan att neutralisera betarna

Recycleans BriteClean är utvecklad för att användas i varmförzinkningsprocesser där man har krav på hög effektivitet men där man saknar utrymme för ett sköljsteg. Genom sin höga effektivitet konkurrerar produkten framgångsrikt med exempelvis s.k. suravfettare och gör sitt jobb utan att neutralisera betbaden.

BriteClean arbetar i ett brett temperaturområde; 25 - 70°C och har en hög avfettningsförmåga på olja, fett och pigmentsmuts.

Slammet innehåller mycket små kvantiteter olja och fett. Beståndsdelarna har valts så att ett mellanliggande sköljsteg ej behövs. Tvärtom gynnas betprocessen av kemikalierna i BriteClean.

Badets sammansättning och tillstånd kan bestämmas genom analys och mätning av avfettningskapaciteten enligt medföljande anvisningar, eller genom att skicka ett prov till vårt servicelaboratorium.

Miljö- och hälsodata

BriteClean innehåller endast ett fåtal tillsatser, huvudsakligen tensider och tillsatser i en kombination som inte är skadlig för miljön. Samtliga komponenter är testade och dokumenterade, såväl separata som i kombination. Utdrag från dessa tester kan rekvireras. Produkten är starkt avfettande på huden och riklig vattenspolning krävs därför vid hudkontakt med koncentratet. Produkten är i övrigt inte hälsovådlig, frätande eller brandfarlig.

Förvaring och hantering

BriteClean är en koncentrerad vätska som bör förvaras i ett uppvärmt utrymme. Eventuella spill gör underlaget halt och måste sköljas bort omsorgsfullt med vatten för att undvika olyckor.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

BriteClean är en flytande tensidblandning av nonjonaktiva och katjonaktiva komponenter. Produkten är fosfatfri.

  • Utseende: 25°C klar vätska
  • Densitet: l.05 g/cm³
  • Klarhetsintervall: 20 - 35°C.
  • Flampunkt: ej antändbar
  • pH i 10% lösning: ll.0
  • Viskositet vid 25°C: l0 mNs per m²
  • Ytspänning: 32.3 mN per m² (l03 lösning, Du Nouy)
  • Utspädning: Koncentratet blandas med vatten, med en koncentration på 3 - 6 % för normalt nedsmutsade objekt