Recyclean Systems AB
Svenska - Swedish spacer Engelska - English

Offertförfrågan

Här kan du fylla i dina befintliga företagsdata och behov och skicka oss din offertförfrågan


Fyll i formulär

Vitsord

quoteVi har fått mycket beröm för vår fina/blanka kvalité från kunder över hela världen!quote

Mikael Lindh, Wibe

Läs mer

Broschyrer

Broschures
Beställ här

BriteFlux

Flussmedelstillsats för zinkbad med högre aluminiumhalt, mot "svarta fläckar" eller "skinnbildning"

Tillämpningar

Produkten används som en tillsats till flussbadet i samband med varmförzinkning då zinksmältan innehåller höga halter av aluminium. Produkten kan också användas som en tillsats till flussbadet i samband med varmförzinkning där man önskar en förbättring med avseende på svarta fläckar, skinnbildning och glans.

Temperaturförhållanden

Flussbadet ska hållas vid den temperatur som normalt används i fabriken.

Dosering och underhåll

BriteFlux ska tillsättas flussbadet i samband med uppstarten av systemet. Rekommenderad uppstartsdos är 2,5 kg/m³ flussbad exempelvis 250 kg i ett flussbad på 100 m³. Därefter doseras 1,5 kg/ton nytillsatt zink.

BriteFlux i drift

BriteFlux innehåller komponenter som gör det möjligt att höja zinkgrytans aluminiuminnehåll upp till 0,05% aluminium. Rekommenderat intervall är 0,028–0,035% aluminium. Zinksmältan får genom aluminiumtillsatsen en lägre viskositet och ytspänning. Detta ger i sin tur lägre zinkförbrukning mm. Se Produktdatablad för High Aluminium Process (HAP). Aluminiuminnehållet i grytan ska bestämmas regelbundet så att aluminiumhalten hålls på rätt nivå. Flussbadet ska analyseras ca 1 gg/månad, se rekommenderade parametrar nedan.

Rekommenderade processparametrar för flussbadet

  • pH: ca. 1
  • Zinkkloridhalt Standard
  • Ammoniumkloridhalt: Standard
  • Baumétal 25–30 ° Bé
  • Konc. BriteFlux: 0,2–0,35 g/liter

Recyclean Systems kan stå till tjänst med samtliga analyser.

Lagring och hantering

BriteFlux tillhandahålls som en flytande vätska och kan levereras i 200 liters plastfat eller 1000 liter IBC.

Produkten ska lagras frostfritt.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

BriteFlux är en flytande blandning salter.

  • Utseende: Ljusgul vätska
  • Densitet: 25°C 1500 g / cm³
  • Flampunkt: obrännbart
  • Viskositet: 25°C < 10 mns.