Recyclean Systems AB
Svenska - Swedish spacer Engelska - English

Offertförfrågan

Här kan du fylla i dina befintliga företagsdata och behov och skicka oss din offertförfrågan


Fyll i formulär

Vitsord

quoteVi har fått mycket beröm för vår fina/blanka kvalité från kunder över hela världen!quote

Mikael Lindh, Wibe

Läs mer

Broschyrer

Broschures
Beställ här

BriteSeal

Användning

Produkten är en kromfri passivering baserad på oorganiska komponenter som ger ett skydd mot vitrost på förzinkat gods. Applikationen av produkten sker genom doppning. Vid doppningen får godset ett skyddsskikt som täcker ytan och som får en stark vidhäftning.

Temperaturförhållanden

BriteSeal-badet ska hållas vid en temperatur av 20-60°C. Högre temperatur under längre tid leder till förkortad hållbarhet

Dosering

BriteSeal kan användas vid en koncentration av 5-15% beroende på vilket skydd som önskas.

BriteSeal i drift

BriteSeal innehåller komponenter som gör det möjligt att ge zinkytor ett bra skydd mot vitrost. Koncentrationen ställs in för att ge önskad skyddstid. Denna varierar naturligtvis beroende på vilket klimat som godset transporteras eller förvaras i och varierar mellan 2 månader upp till 1 år. Om ett långvarigare skydd önskas kan godset värmebehandlas efter passiveringen blivit yttorr i rumstemperatur. Skyddsskiktets tjocklek varierar mellan 500nm och 1um beroende på koncentration och är därför i princip omätbar i skikt eller vikt. Badet kan blandas med kranvatten av god kvalité. Behandlingskaret bör vara utfört i plast eller rostfritt. Godset som ska behandlas/doppas kan hålla en temperatur mellan 20-80°C. Godset bör sköljas innan i ett vattenbad så att eventuella askrester, klorider, mm har sköljts bort, då dessa på sikt kan förorena BriteSeal-badet.

Processparametrar för behandlingsbadet

  • Vid rätt dosering och aktiva komponenter bör pH-värdet ligga i närheten av 11,5. Om pH-värdet sjunker till under 11,2 kan koncentrationen behöva justeras.
  • Kontaminering: vid för hög kontaminering av askrester eller andra föroreningar kan badet behöva del-dumpas och koncentrationen återställas.
  • Temperatur 20-40°C
  • Bakteriehalt: 0

Kontinuerliga analyser och rekommenderat underhåll

För att säkerställa alla värden i passiveringsbadet och att dess aktiva komponenter är i rätt mängd bör ett prov (1 liter i ren plastflaska) skickas till Recyclean Systems AB för analys en gång per månad.

Lagring och hantering

BriteSeal levereras som flytande vätska i två komponenter (A & B). Komponenterna kan levereras i 25 liters plastdunk, 220 liters fat eller 1000 liters IBC. Produkten ska lagras frostfritt.