Recyclean Systems AB
Svenska - Swedish spacer Engelska - English

Offertförfrågan

Här kan du fylla i dina befintliga företagsdata och behov och skicka oss din offertförfrågan


Fyll i formulär

Vitsord

quoteVi har fått mycket beröm för vår fina/blanka kvalité från kunder över hela världen!quote

Mikael Lindh, Wibe

Läs mer

Broschyrer

Broschures
Beställ här

Recy Flu Fast

Vätmedel för flussbad

Produkten tillsätts till flussbad för att öka vätningen hos badet och för att göra behandlingen effektivare. Genom ökad avrinning förbättras även den efterföljande torkningen. Produkten ger ett mera homogent flusskikt vilket i sin tur ger ett bättre förzinkningsresultat även i de områden som normalt är svåra att nå på ett bra sätt med flusslösningen.

Användning

Tillsatsen av Recy Flu Fast är beroende av mängden flussalter som används i badet. Lämplig dosering är 1% av saltmängden. Detsamma gäller sedan för efterfyllningen.

Recy Flu Fast fördelar

  • ökar vätningen av de behandlade ytorna
  • Den ökade vätningen ger bättre avrinning
  • Inverkar inte på andra behandlingsprocesser av flussbadet
  • Emulgerar eventuell olja som dras över från betningen
  • Extremt lönsam användning

Tekniska Data

  • Utseende: klar färglös vätska
  • Specifik vikt: 1,005 Kg/l
  • pH: 8+/-0,5

Badberedning

Tillsätt den beräknade mängden till flussbadet under omröring. Om det uppstår för mycket skum kan detta behandlas med Recy AS 120. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.