Recyclean Systems AB
Svenska - Swedish spacer Engelska - English

Offertförfrågan

Här kan du fylla i dina befintliga företagsdata och behov och skicka oss din offertförfrågan


Fyll i formulär

Vitsord

quoteVi har fått mycket beröm för vår fina/blanka kvalité från kunder över hela världen!quote

Mikael Lindh, Wibe

Läs mer

Broschyrer

Broschures
Beställ här

Recyclean FRE

System för flussregenerering vid varmförzinkning

FRE gör produktionskemikalier av det som annars blir avfall

Recyclean RPS

Flussbadet förs till en separator/reaktor, (Recyclean RPS) som är hjärtat i systemet FRE. Flussbadet hålls kontiurnerligt och automatiskt fritt från järn. Tekniken innebär mindre kostnader från zink.

När man använder den vanliga s.k. "torra processen" vid varmförzinkning anlagras alltid järn i flussbadet. Godset drar med sig saltsyra från betningen till flussprocessen. Det överdragna järnet reagerar med zinken i zinkgrytan och bildar hårdzink. Varje del järn binder upp hela 25 delar zink. Det betyder ovälkomna kostnader eftersom denna "slaggprodukt" orsakar ökad zinkförbrukning.
Recyclean FRE är ett väl utvärderat system för flussregenerering, som kontiunerligt håller flussbadet fritt från järn. Samtidigt underhålls flussbadet automatiskt med flussalter. Systemet bygger på att järn fälls ut samtidigt som kloridjoner, vilka dragits över från betbaden, får reagera med tillsatt ammoniak. Därvid bildas ammoniumklorid. Förbrukade avbränningsbad utgör en råvarubas för att få zinkklorid till flussbadet. Utfällt järn separeras i en särskild separator och filtreras av via en filterpress. Tekniken är väl beprövad och ett större antal referensanläggningar finns i Europa.

  • Skapar flussmedel av något som annars blir avfall.
  • Ger en konstant låg järnhalt och därmed låg hårdzinkbildning.
  • Få rörliga delar, enkelt underhåll, korrosionsresistent.
  • Rationell och lönsam miljöteknik.

Processbeskrivning

Flussbadet pumpas till en separator/reaktor (Recyclean RPS) som är uppbyggd av ett långsamt roterande lamellpaket.

I separatorn mäts pH-värdet och ammoniak doseras till dess att pH-värdet uppnår ca. 4,8. Genom att blåsa in luft och tillsätta väteperoxid oxideras järnet från tvåvärt till trevärt järn, som faller ut som järnoxid/- hydroxid. Det utfällda järnet skiljs av i separatorn som har extremt bra avskiljningsförmåga. Järnslammet tas från separatorn med hjälp av en slampump och pumpas till en filterpress där det avskiljs som slamkakor med en torrhalt av ca. 30%. Klarfasen från filterpressen återförs till flussbadet via separatorn.
Genom att pumpa avbränningsbadet via en mellantank, från vilken man sedan doserar in zinkklorid/- saltsyralösning, förs zinkklorid till flussbadet. Där utgör det en grund för flussaltet tillsammans med ammoniumkloriden, som bildas då de överdragna kloriderna från betbadet får reagera med indoserad ammoniak.

Traditionell dumpning

Traditionell dumpning med stegvis regenerering: Varierande järnhalt beroende på dumpningsfrekvens

Recyclean metoden

Recyclean-metoden: Konstant järnhalt under 1 g/l < 1 gFe/l.

Ingår i leveransen:

  • Separator / reaktor
  • Behållare för avbränningsbad
  • pH-regleringsautomatik
  • Doserpumpar för ammoniak och väteperoxid
  • Slampump och kammarfilterpress
  • Automatikskåp (kan även fås med datoriserad fjärrövervakning)
FREprocess

Recyclean FRE-system för flussregenerering ingår som en viktig del i Recycleans totala system för varmförzinkning.


Tekniska Data

Dimensionering:

Flödet över regenereringsutrustningen väljes så att en balans uppnås i flussbadet. Denna balans påverkas av betprocessens utformning, godsmängd och godsstruktur. Vi är naturligtvis behjälpliga med dimensioneringen

Recyclean FRE

  Produktion
[ton gods/år]
Flöde
[m³/h]
Volym
[liter]
FRE 250-90002.51850
FRE509000-20.0005.03700
FRE 100Mer än 20.00010.07700

Godset får en jämn och blank yta.

Godset får en jämn och blank yta.