Recyclean Systems AB
Svenska - Swedish spacer Engelska - English

Offertförfrågan

Här kan du fylla i dina befintliga företagsdata och behov och skicka oss din offertförfrågan


Fyll i formulär

Vitsord

quoteVi har fått mycket beröm för vår fina/blanka kvalité från kunder över hela världen!quote

Mikael Lindh, Wibe

Läs mer

Broschyrer

Broschures
Beställ här

Gimpass

Kromfri passivering för varmförzinkat stål

Användning

Produkten är en kromfri passivering baserad på organiska komponenter som ger ett skydd mot vitrost på förzinkat gods. Applikationen av produkten sker genom doppning. Vid doppningen får godset ett skyddsskikt som täcker ytan och som får en stark vidhäftning.

Temperaturförhållanden

Gimpassbadet ska hållas vid en temperatur av 20-40°C. Högre temperatur leder till klumpbildning och onormal förbrukning av Gimpass.

Dosering

Gimpass kan användas vid en koncentration av 2-10% beroende på vilket skydd som önskas.

Gimpass i drift

Gimpass innehåller komponenter som gör det möjligt att ge zinkytor ett bra skydd mot vitrost. Koncentrationen ställs in för att ge önskad skyddstid. Denna varierar naturligtvis beroende på under vilket klimat som godset transporteras eller förvaras och varierar mellan 2 månader upp till 1 år. Skyddsskiktets tjocklek varierar mellan 0,5g/m² och 2g/m². Badet skall blandas med avjoniserat vatten. Behandlingskaret bör vara utfört i plast eller rostfritt. Det är mycket viktigt att godset som ska behandlas är nedkylt under 40°C. Helst ska nedkylningen ha skett genom att godset kylts i ett vattenbad så att eventuella askrester mm har sköljts bort, då dessa på sikt kan förorena Gimpassbadet.

Rekommenderade processparametrar för behandlingsbadet

Nedanstående parametrar bör kontrolleras minst en gång/månad.

  • pH: 5,0-6,0
  • aktivhalt: 2–10%
  • konduktivitet: < 10mS/cm²
  • bakterier: 0
  • temperatur: 20-40°C

Vid förhöjt pH justeras badet med Additiv 7030. För att reducera pH med 0,1 enheter tillsätts 10–20 ml additiv 7030. Aktivhalten bestäms enkelt med hjälp av en refraktometer, refraktometerindex = 4. Kloridinnehåll Då konduktiviteten överstiger 6mS/cm² bör man göra en titrering med avseende på badets kloridinnehåll. För att hålla nere kloridinnehållet kan man behöva göra deldumpningar eftersom badet kontinuerligt tillförs klorider från godset. Bakterier mäts enkel med Stickor; Hygicult, Easicult eller motsvarande. Vid förekomst av bakterier tillsätts BAT 7071 med 1 liter/m³ bad.

Recyclean Systems kan stå till tjänst med samtliga analyser.

Lagring och hantering

Gimpass tillhandhålls som en flytande vätska och kan levereras i 200 liters plastfat eller 1000 liters IBC. Produkten ska lagras frostfritt.