Recyclean Systems AB
Svenska - Swedish spacer Engelska - English

Offertförfrågan

Här kan du fylla i dina befintliga företagsdata och behov och skicka oss din offertförfrågan


Fyll i formulär

Vitsord

quoteVi har fått mycket beröm för vår fina/blanka kvalité från kunder över hela världen!quote

Mikael Lindh, Wibe

Läs mer

Broschyrer

Broschures
Beställ här

Recy Inhibit C

Inhibitor för betbad

Beskrivning

Produkten tillsätts till saltsyrabaserade betbad för att skydda fria järnytor från att angripas. Inhibitorn förhindrar reaktionen mellan järn och saltsyra medan den samtidigt påskyndar betningen av järnoxider. Genom att använda Recy Inhibit C kan godset lämnas längre för betning utan att bli överbetat vilket i sin tur medför ett bra produktionsresultat.

Användning

Tillsatsen av Recy Inhibit C kalkyleras mot den ingående mängden koncentrerad (32-33%) syra som använts till betbadet.

Dosering

Vi rekommenderar en tillsats motsvarande 0,1% av den ingående syramängden som erfordras för att sätta ett nytt bad. Då ny syra tillförs tillsätts motsvarande mängd enligt ovan.

Recy Inhibit C:s fördelar

  • Skyddar det rena järnet från överbetning
  • Reducerar syraförbrukningen
  • Mindre betdimma
  • Påverkar inte syraregenerering
  • Lönsamt från dag 1

Tekniska Data

  • Utseende: klar ljusgul vätska
  • Specifik vikt (20°C): 1070g/l +/-30
  • pH i lösning: 10,5+/-0,5
  • Ej märkningspliktig

Badberedning

Tillsätt den beräknade mängden till betbadet under omröring. I övrigt inga speciella åtgärder. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.