Recyclean Systems AB
Svenska - Swedish spacer Engelska - English

Offertförfrågan

Här kan du fylla i dina befintliga företagsdata och behov och skicka oss din offertförfrågan


Fyll i formulär

Vitsord

quoteVi har fått mycket beröm för vår fina/blanka kvalité från kunder över hela världen!quote

Mikael Lindh, Wibe

Läs mer

Broschyrer

Broschures
Beställ här

Offertförfrågan

spacer  
Datum:
Företag:
Adress:
Land: Fax:
Produktion per år (ton)
Nuvarande: Planerad:
Typ av gods:
Medeltjocklek på gods (mm):
Antal m² som skall ytbehandlas:
Produktionstimmar per år:
Badstorlek (avfettning): Antal bad:
Typ av avfettning idag:
Badstorlek (betning): HCI konc: %
Antal bad:  
Förbrukning av HCl (t/år):  
Badstorlek (fluss): Antal bad:
Förbrukning av flusskemikalier (t/år)  
Förbrukning av zink (t/år): Ytstorlek på zinkgryta (m²):
Inkapsling av zinkgryta: Ja  Nej  
Erhållen hårdzink (t/år): Kantutsug på zinkgryta: Ja  Nej
Erhållen zinkaska (t/år):
Existerande evakuering av rökgaser (m³/h):
Typ av filter för rökgas: Ingen  Textil skrubber  Annan:
Järninnehåll (Fe) i fluss (g/l):
Zinkavbränt och regalvaniserat gods i procent av total produktion:
Annan information: