Recyclean Systems AB
Svenska - Swedish spacer Engelska - English

Offertförfrågan

Här kan du fylla i dina befintliga företagsdata och behov och skicka oss din offertförfrågan


Fyll i formulär

Vitsord

quoteVi har fått mycket beröm för vår fina/blanka kvalité från kunder över hela världen!quote

Mikael Lindh, Wibe

Läs mer

Broschyrer

Broschures
Beställ här

Slamseparator

Slamseparator med roterande lameller - Recyclean - RPS

RPS upptar mindre än 10% golvyta jämfört med en konventionell anläggning och är mycket enkel att installera.

RPS är en högeffektiv separator med mycket hög slamavskiljningskapacitet. Partiklar med låg sjunkförmåga fångas upp och faller med övriga partiklar till kompressionszonen.

RPS har endast en rörlig del och är enkel att sköta varför drifts- och underhållskostnader blir låga. Den är tillverkad i plast och är därför korrosionsbeständig.

RPS är kostnadseffektiv och kan arbeta helt automatiskt. Den har även en integrerad renblåsningszon för de roterande lamellerna.

RPS finns i fyra olika storlekar och kan dimensioneras för varje behov.

Modell Höjd
[mm]
Diameter
[mm]
Flöde
[m³/h]
Volym
[liter]
Vikt
[kg]
Effekt
[watt]
RPS 102.0159501,065010090
RPS 252.9501.3002,51.850250150
RPS 502.9501.9005,03,700500150
RPS 1002.9502.85010,07,700900150

RPS Slamseparator

RPS Slamseparator

RPS slamseparatorer ingår även i system för biologisk avfettning och regenerering av produktionskemikalier inom ytbehandlingsindustrin.

De lutande, parallellt vridna lamellskivornas projektion mot horisontalplanet bildar tillsammans lamellseparatorns totala sedimenteringsyta. Därför kan uppemot 10 kvm sedimenteringsyta erhållas för varje kvadratmeter golv- eller markyta som erfordras för installationen

Separation och förtjockning för avloppsreningsverk och processindustri

Applikationer

Vi har framgångsrikt installerat roterande lamellseparatorer inom ytbehandlingsindustrin.

  • Separation och förtjockning inom den kemiska processindustrin.
  • Avloppsvatten från ytbehandlingsindustrin.
  • Vatten från våtskrubber för rengöring av rökgaser.
  • Biologiska förbehandlingsprocesser.

Kapaciteten på de roterande lamellseparatorerna bestäms av hur stor den totala sedimenteringen är och på den projekterade ytans belastning. Ytbelastningen anges i flöde per kvadratmeter och sedimenteringen i projekterad yta per timme i drift. Ytbehandlingsutrustningen avgörs av sedimenteringens egenskaper i frågan och är normalt inom intervallet 0.5-2.5m³/m².h. Inflödet och utflödets mängd är viktiga sekundära parametrar. Storleken på förbehandlingsutrustningen bestäms av badvolymen och ytbelastningen.

Beskrivning

Flödet över lamellerna bestäms helt av sjunkhastigheten på partiklarna. Detta innebär att eftersom lamellerna normalt har ett avstånd på 25mm och en vinkeln på 60°, så är sedimentationsdjupet i det här fallet bara 50mm.

Om flödeshastigheten över lamellen är 5-10 m/h och rotationshastighet på lamellpaketet är 40 m/h har det visat sig att även partiklar som vanligtvis inte har så stor fallhastighet kommer att fångas upp av de 60° vinklade lamellerna och tillsammans med andra partiklar längs med lamellerna ner till kompressionszonen i botten.

Det beror främst på att partikelstorleken inte påverkas av några andra krafter än sin egenvikt och då rotationen hos lamellpaketet gör så att partiklarna dras till lamellerna, eftersom hastigheten på den cirkulerande vätskan är något mindre än hastigheten på det roterande lamellpaketet.

Funktionsprincip

Den unika fördelen i Recycleans roterande lamellseparatorer ligger i en särskild metod för att fördela flödet som garanterar att alla lamellytor utsätts för samma hydrauliska belastning. Fördelningen av flödet är viktigt för ett effektivt utnyttjande av det roterande lamellpaketet.

Den vätska som skall rengöras pumpas in i den roterande lamellseparatorn genom inloppsröret. Vätskan pumas in från sidan och sedan strömmar den nedåt utanför manteln på det roterande lamellpaketet och in under densamma. Därifrån strömmar vätskan mot mitten av separatorn. När den passerar genom lamellpaketet fastnar partiklarna på lamellerna och sjunker mot vätskeflödet ner till slamzonen. Det bör noteras att till skillnad mot rörseparatorer eller enkla plattseparatorer finns det ingen risk för att det sjunkande materialet blir stört av inflödande vätska.