Recyclean Systems AB
Svenska - Swedish spacer Engelska - English

Offertförfrågan

Här kan du fylla i dina befintliga företagsdata och behov och skicka oss din offertförfrågan


Fyll i formulär

Vitsord

quoteVi har fått mycket beröm för vår fina/blanka kvalité från kunder över hela världen!quote

Mikael Lindh, Wibe

Läs mer

Broschyrer

Broschures
Beställ här

Teknologi

Kretsloppsprocessen bygger på ett lösningsmedelsfritt, vattenbaserat avfettningsmedel för metaller och plaster som ersätter lut, trikloretylen samt kolvätebaserade lösningsmedel och som i kombination med Recycleans högeffektiva roterande lamellseparator utgör ett miljövänligt avfettningssystem med kontinuerligt hög badkvalitet.

Systemet arbetar vid en temperatur av ca 40°C och är därmed mycket energisnålt. I systemet ingår RecyBact bakterier som konsumerar olja. Ju mer olja det tillförs, desto aktivare blir bakterierna. På så vis kan det ske en omfattande reduktion av olja, även om stora mängder tillförs. Olje och fettmängder kan hållas så låga som mellan 100 och 500 mg/l. överdrag av föroreningar till efterföljande steg i processen blir därför minimala.

Systemet arbetar i ett kretslopp varför kvaliteten kan hållas på en kontinuerligt hög nivå. Eftersom systemet är slutet och bakterierna bryter ner fett och olja, produceras endast obetydliga mängder slam.

Traditionell avfettning

Traditionell avfettning blackline

Recyclean biologiska avfettning med bakterier

Recyclean biologiska avfettning med bakterier blackline

Traditionell avfettning och syrabetning

Traditionell avfettning och syrabetning

En porig yta ger större zinkförbrukning och risk för inneslutning av saltsyra

blackline

Biologisk avfettning och aktiverad betning

Biologisk avfettning och aktiverad betning

Metoden skyddar den fria järnytan och minskar zinkförbrukningen

blackline

Traditionell Flussning

Traditionell Flussning

1 del Fe binder 25 delar Zn

blackline

Recyclean flussregenerering

Recyclean flussregenerering

< 1g/l Fe

blackline

Konventionell filterteknik

Konventionell filterteknik blackline

Recyclean Gas/partikel skrubber

Recyclean Gas/partikel skrubber blackline